Cho dao động điều hòa có phương trình: x = −8cos(2πt - )(cm). Biên độ, pha ban đầu và tần số góc của dao động là:

A.

−8 (cm), và π.

B.

8 (cm), và 2π.

C.

−8 (cm), và π.

D.

8 (cm), và 2π.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...