Cho dao động điều hòa có phương trình: x = −8cos(2πt - )(cm). Biên độ, pha ban đầu và tần số góc của dao động là:

A.

−8 (cm), và π.

B.

8 (cm), và 2π.

C.

−8 (cm), và π.

D.

8 (cm), và 2π.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

8 (cm), và 2π.

Ta có: x = −8cos(2πt - ) = 8cos2πt -  + π = 8cos2πt + (cm).

Từ đó: Biên độ, pha ban đầu và tần số góc của dao động là: 8 (cm), và 2π.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...