Cho dao động điều hòa có phương trình: x = −6cos−πt + (cm). Biên độ, pha ban đầu và tần số góc của dao động là:

A.

−6 (cm), và −π.

B.

6 (cm), và −π.

C.

−6 (cm), và π.

D.

6 (cm), và π.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6 (cm), và π.

Ta có: x = −6cosπt -  = 6cosπt -   + π = 6cosπt + (cm).

Vậy biên độ, pha ban đầu và tần số góc của dao động là: 6 (cm), và π.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...