Cho dạng đường sức của một điện trường nằm trong vùng không gian giữa 2 điểm A và B như hình vẽ. Gọi EA và EB là cường độ điện trường tại A và B. Kết luận nào sau đây là đúng?                                        

                                                 

A.

EA > EB.

B.

EA < EB.

C.

EA = EB.

D.

Không khẳng định được vì không biết chiều các đường sức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

EA > EB.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...