Cho d là đường thẳng đi qua hai điểm A(2 ; -1 ; 3) và B(0 ; 2 ; 1). Phương trình nào sau đây là phương trình tham số của d?

A.

B.

C.

D.

Các kết quả đã cho đều sai.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 = (-2 ; 3 ; - 2). Các VTCP của các đường thẳng trong hai phương án  và đều không cùng phương với  nên đều bị loại, ở phương án , ta cần thử xem điểm A hay B có thuộc đường thẳng này hay không. Thay toạ độ điếm A vào ta được t = -2, vậy A thuộc đường thẳng đã cho. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...