Cho cường độ dòng điện xoay chiều i = I0sinωt chạy qua điện trở thuần trong thời gian t. Nếu cho cường độ dòng điện không đổi I chạy qua điện trở thuần đó trong thời gian t thì cường độ dòng điện không đổi nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây để nhiệt lượng toả ra trên điện trở thuần ở hai trường hợp là như nhau?

A.

I = I0.

B.

I = I0.

C.

I = .

D.

I = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I = .

- Khi cho cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở trong thời gian t thì nhiệt lượng toả ra trên điện trở là Q = t.

- Khi cho cường độ dòng điện không đổi chạy qua điện trở trong thời gian t thì nhiệt lượng toả ra trên điện trở là Q' = RI2t.

- Nhiệt lượng toả ra trên hai điện trở bằng nhau: Q = Q'  t = RI2 I = .

Đây cũng chính là cách xây dựng biểu thức cường độ dòng điện hiệu dụng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...