Cho cường độ dòng điện xoay chiều i = I0sinωt chạy qua điện trở thuần trong thời gian t. Nếu cho cường độ dòng điện không đổi I chạy qua điện trở thuần đó trong thời gian t thì cường độ dòng điện không đổi nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây để nhiệt lượng toả ra trên điện trở thuần ở hai trường hợp là như nhau?

A.

I = I0.

B.

I = I0.

C.

I = .

D.

I = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I = .

- Khi cho cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở trong thời gian t thì nhiệt lượng toả ra trên điện trở là Q = t.

- Khi cho cường độ dòng điện không đổi chạy qua điện trở trong thời gian t thì nhiệt lượng toả ra trên điện trở là Q' = RI2t.

- Nhiệt lượng toả ra trên hai điện trở bằng nhau: Q = Q'  t = RI2 I = .

Đây cũng chính là cách xây dựng biểu thức cường độ dòng điện hiệu dụng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...