Cho cuộn dây phẳng có N vòng quay với vận tốc góc ω trong từ trường đều trên một trục vuông góc với các đường sức. Từ thông qua mỗi vòng dây biến thiên theo quy luật Φ = Φ0cosωt. Biên độ của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là:

A.

E0 = .

B.

E0 = .

C.

E0 = .

D.

E0 = ωNΦ0.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

E0 = ωNΦ0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...