Cho công thoát của kim loại là 3 eV. Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng sự phụ thuộc của động năng cực đại ban đầu của electron quang vào năng lượng của photon ánh sáng kích thích chiếu vào bề mặt của một tấm kim loại?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ta có , động năng ban đầu cực đại của electron phụ thuộc vào năng lượng photon theo hàm số bạc nhất.

Khi  = 0 thì hf = A = 3 eV, tức là đồ thị phải cắt trục hoành tại vị trí 3 eV.

Khi hf = 6 eV thì  = 3 eV, tức là đồ thị phải cắt trục tung tại vị trí 6 eV.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...