Cho cơ hệ như hình vẽ. Dây và ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Bỏ qua mọi ma sát. Gia tốc của hai vật là a. Gia tốc trọng trường là g. (m2 lớn hơn m1) Lực căng dây T bằng

A.

m2g.

B.

(m2 - m1)g.

C.

(m2 + m1)g.

D.

m2(g - a).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

m2(g - a).

m2>m1 => m đi xuống và m1 đi lên. Chọn chiều chuyển động hướng xuống.

Theo định luật II Niuton ta có: P1+P2+T1+T2=ma

Vì day và ròng rọc có khối lượng không đáng kể, bỏ qua mọi ma sát ta có: T=T

Xét m2 : P2+T=m2a

Chiếu lên chiều chuyển động ta được: P2 - T =m2a =>T= P2 - m2a = m2g - m2a = m2 (g - a)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...