Cho cơ hệ như hình, các vật có cùng khối lượng. Tác dụng lực F lên vật C có chiều hướng về phía phải, hệ chuyển động với gia tốc xác định. Cho rằng ma sát giữa các vật và mặt bàn không đáng kể. Hợp lực tác dụng lên vật B bằng 

A.

0.

B.

.

C.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Vận dụng phép phân tích lực và áp dụng định luật II Newwton cho từng vật, kết quả cho thấy lực F gây ra cho hệ 3 vật nối với nhau bởi những đoạn chỉ cùng một gia tốc a. Vậy lực tác dụng lên B bằng .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...