Cho chuỗi phản ứng:

Al H2 Al Al2S3 Al Al(NO3)3 Al2(SO4)3

Có bao nhiêu phản ứng có thể thực hiện được?

A.

4. 

B.

5.

C.

3. 

D.

6.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...