Cho chu kì bán ra của ${}_{92}^{238}U$ là T1 = 4,5.109 năm, của ${}_{92}^{235}U$ là T2 = 7,13.108 năm. Hiên nay trong quặng thiên nhiên có lẫn ${}_{92}^{238}U$ và ${}_{92}^{235}U$ theo tỉ lệ số nguyên tử là 140: 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Tuổi của Trái Đất là

A. 2.109 năm.
B. 6.108 năm.
C. 5.109 năm.
D. 6.109 năm.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...