Cho chu kì bán ra của ${}_{92}^{238}U$ là T1 = 4,5.109 năm, của ${}_{92}^{235}U$ là T2 = 7,13.108 năm. Hiên nay trong quặng thiên nhiên có lẫn ${}_{92}^{238}U$ và ${}_{92}^{235}U$ theo tỉ lệ số nguyên tử là 140: 1. Giả thiết ở thời điểm tạo thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Tuổi của Trái Đất là

A. 2.109 năm.
B. 6.108 năm.
C. 5.109 năm.
D. 6.109 năm.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...