Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là:

A.

85.

B.

68.

C.

45.

D.

46.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

45.

CTCT phù hợp của X là: C2H5NH3NO3.

C2H5NH3NO3 + NaOH  C2H5NH2 + NaNO3 + H2O

→ MY = 45.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...