Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là:

A.

85.

B.

68.

C.

45.

D.

46.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

45.

Do X tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành chất hữu cơ đơn chức Y và các chất vô cơ nên X thuộc dẫn xuất của muối amonin X: C2H5NH3NO3.

C2H5NH3NO3 + NaOH C2H5NH2 + NaNO3 + H2O

Y là C2H5NH2 với mY = 45.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...