Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,75 M thu được 0,45 mol muối và 0,15 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,75 lít dung dịch HCl 0,4 M. Công thức tổng quát của A là:

A.

RCOOR'.

B.

(RCOO)2R'.

C.

(RCOO)3R'.

D.

R(COOR')3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(RCOO)3R'.

nNaOH (dư) = nHCl = 0,3 (mol) nNaOH (pư) = 0,45 (mol).

Ta thấy A phản ứng với NaOH cho muối và ancol nên A chứa nhóm chức este.

Mặt khác, ta thấy:  nancol= nmuối ancol tạo este phải là ancol 3 chức, và tạo este với 1 loại axit.

Vậy, công thức của A có dạng (RCOO)3R'.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...