Cho cây tứ bội có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây có kiểu gen AAaa trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, thì tỉ lệ kiểu gen của thế hệ F1

A.

8AAAA : 1aaaa : 8Aaaa : 8AAaa : 18AAAa.

B.

3AAAa : 3aaaa : 15Aaaa : 15AAaa.

C.

3AAAA : 15AAAa : 3AAaa : 15Aaaa.

D.

9AAaa : 18AAAa : 9aaaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

3AAAa : 3aaaa : 15Aaaa : 15AAaa.

Cơ thể Aaaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 3Aa:3aa

Cơ thể AAaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1AA: 4Aa:1aa

=> Kết quả phép lai là sự tổ hợp của các loại giao tử:

(3Aa:3aa)(1AA:4Aa:1aa) = 3AAAa : 3aaaa : 15Aaaa : 15AAaa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...