Cho cây tứ bội có kiểu gen Aaaa giao phấn với cây có kiểu gen AAaa trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, thì tỉ lệ kiểu gen của thế hệ F1

A.

8AAAA : 1aaaa : 8Aaaa : 8AAaa : 18AAAa.

B.

3AAAa : 3aaaa : 15Aaaa : 15AAaa.

C.

3AAAA : 15AAAa : 3AAaa : 15Aaaa.

D.

9AAaa : 18AAAa : 9aaaa.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 11

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...