Cho cây ngô tứ bội Aaaa giao phấn với cây ngô lưỡng bội Aa, trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen của thế hệ F1

A.

1AAA : 1AAa : 3Aaa : 5aaa.

B.

1AAA : 5AAa : 1Aaa : 5aaa.

C.

1AAa : 1Aaa : 2aaa.

D.

1AAa : 2Aaa : 1aaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1AAa : 2Aaa : 1aaa.

Cơ thể Aaaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 3Aa:3aa

Cơ thể Aa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1A: 1a

=> Kết quả phép lai là sự tổ hợp của các loại giao tử:

(3Aa:3aa)(1A:1a) = 3AAa :6Aaa: 1aaa = 1AAa : 2Aaa : 1aaa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...