Cho cây ngô tứ bội Aaaa giao phấn với cây ngô lưỡng bội Aa, trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen của thế hệ F1

A.

1AAA : 1AAa : 3Aaa : 5aaa.

B.

1AAA : 5AAa : 1Aaa : 5aaa.

C.

1AAa : 1Aaa : 2aaa.

D.

1AAa : 2Aaa : 1aaa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...