Cho cây ngô tứ bội Aaaa giao phấn với cây ngô lưỡng bội Aa, trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen của thế hệ F1

A.

1AAA : 1AAa : 3Aaa : 5aaa.

B.

1AAA : 5AAa : 1Aaa : 5aaa.

C.

1AAa : 1Aaa : 2aaa.

D.

1AAa : 2Aaa : 1aaa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

1AAa : 2Aaa : 1aaa.

Cơ thể Aaaa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 3Aa:3aa

Cơ thể Aa giảm phân cho các loại giao tử với tỉ lệ: 1A: 1a

=> Kết quả phép lai là sự tổ hợp của các loại giao tử:

(3Aa:3aa)(1A:1a) = 3AAa :6Aaa: 1aaa = 1AAa : 2Aaa : 1aaa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...