Cho cấp số nhân (un) biết Sn = 3n - 1. Giá trị của u1 và q bằng

A.

u1 = 2; q = 3.

B.

u1 = 3; q = 2.

C.

u1 = 4; q = 3.

D.

u1 = 3; q = 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cho n = 1: S1 = u1 = 31 - 1 ⇒ u1 = 2

Cho n = 2: S2 = u1 + u2 = 32 - 1 = 8, mà  u1 = 2 ⇒ 2 + u2 = 8 ⇒ u2 = 6

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...