Cho cấp số nhân, có u1=3; q=23 . Kết quả đúng là

A.

4 số hạng tiếp theo của cấp số 2; 43; 83; 163;....

B.

un=3.23n-1.

C.

sn=9.23n-1.

D.

Là một dãy số tăng dần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì u1=3q=23un=3.23n-1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...