Cho cấp số nhân, có u1=3; q=23 . Kết quả đúng là

A.

4 số hạng tiếp theo của cấp số 2; 43; 83; 163;....

B.

un=3.23n-1.

C.

sn=9.23n-1.

D.

Là một dãy số tăng dần.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...