Cho cấp số cộng có  u1=14, d=-14  . Khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây là

A.

S5=54.

B.

S5=45.

C.

S5=-54.

D.

S5=-45.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sử dụng công thức tính tổng của 5 số hạng đầu tiên qua công sai d và số hạng đầu tiên, ta được S5=-54.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...