Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2 (khí) Trac nghiem online - cungthi.vn N2O4 (khí) (nâu đỏ) (không màu) Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có

A. H < 0, phản ứng thu nhiệt.
B. H < 0, phản ứng toả nhiệt.
C. H > 0, phản ứng toả nhiệt.
D. H > 0, phản ứng thu nhiệt.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...