Cho cân bằng sau : H2 (k) + I2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2HI (k) Trac nghiem online - cungthi.vnH >0. Hãy cho biết dãy yếu tố nào sau đây đều làm chuyển dịch cân bằng ?

A. nhiệt độ, áp suất, nồng độ.
B. nhiệt độ, nồng độ.
C. nhiệt độ, nồng độ và xúc tác.
D. nhiệt độ, áp suất.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 5 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...