Cho cân bằng hoá học sau:

CH3COOH + C2H5OH  CH3COOC2H5 + H2O; KC = 4.

Nồng độ đầu của C2H5OH và CH3COOH lần lượt là 1M và 2M. Khi đạt đến trạng thái cân bằng thì thành phần % ancol etylic bị este hoá là:

A.

80%.

B.

68%.

C.

75%.

D.

84,5%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

84,5%.

 

  CH3COOH     + C2H5OH      CH3COOC2H5  + H2O; KC = 4
Trước pư      2       1        -    -
Phản ứng      x       x        x    x
Cân bằng     2-x      1-x        x     x

⇒ x=0,845. Hay Phần trăm ancol etylic bị este hoá là: 84,5%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...