Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi

A. thay đổi nhiệt độ.
B. thay đổi áp suất của hệ.
C. thêm chất xúc tác Fe.
D. thay đổi nồng độ N2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...