Cho cân bằng hoá học : N2 (k) +3H2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2NH3 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn(*) Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi :

A. giảm áp suất của hệ phản ứng.
B. thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng.
C. tăng áp suất của hệ phản ứng.
D. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...