Cho cân bằng hoá học : N2 (k) +3H2 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn 2NH3 (k) Trac nghiem online - cungthi.vn(*) Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi :

A. giảm áp suất của hệ phản ứng.
B. thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng.
C. tăng áp suất của hệ phản ứng.
D. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 4 phản ứng oxi hóa - khử - đề ôn luyện số 6 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...