Cho các ý sau:

(I) Nhân thực

(II) Đơn bào hoặc đa bào

(III) Phương thức dinh dưỡng đa dạng

(IV) Có khả năng chịu nhiệt tốt

(V) Sinh sản vô tính hoặc hữu tính

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của giới nguyên sinh?

A. 5.    
B.4    
C. 3    
D. 2
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...