Cho các ý sau:

(I) Hầu hết đơn bào.

(II) Sinh trưởng, sinh sản nhanh.

(III) Phân bố rộng.

(IV) Thích ứng cao với điều kiện sống.

(V) Có khả năng chịu nhiệt và chịu lạnh tốt.

(VI) Quan sát được bằng mắt thường.

Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm của vi sinh vật nói chung?

A. 2    
B. 4    
C. 3    
D. 5.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...