Cho các ý sau:

(I) Đa bào, phân hóa thành các mô và cơ quan

(II) Sống tự dưỡng, quang hợp và không có khả năng di chuyển

(III) Tế bào nhân thực, có thành xenlulozo

(IV) Có hệ mạch để dẫn nước, muối khoáng

(V) Sinh sản hữu tính và vô tính

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm của giới thực vật?

A. 2    
B. 4    
C.3    
D. 5
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...