Cho các ý sau:

(I) Có hệ mạch phát triển

(II) Thụ tinh kép

(III) Hạt được bảo vệ trong quả

(IV) Hạt không được bảo vệ

(V) Tinh trùng không roi

Trong các ý trên cs mấy ý là đặc điểm của ngành Hạt kín?

A. 2    
B. 3    
C. 4    
D. 5
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...