Cho các ý sau:

(I) Chưa có hệ mạch

(II) Thụ tinh nhờ gió

(III) Tinh trùng không roi

(IV) Thụ tinh nhờ nước

(V) Có nguồn gốc từ tảo lục đa bào nguyên thủy

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm của nganh rêu

A. 1    
B. 3    
C. 2    
D. 4
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...