Cho các ý sau:
(1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân(4) Giữa các đơn phân là liên kết glicozit
(2) Đơn phân là glucozo(5) Là nguồn năng lượng dự trữ của tế bào
(3) Không tan trong nước(6) Đều có cấu trúc mạch thẳng
Trong các ý trên, có mấy ý là đặc điểm chung của xenlulozo, tinh bột và glicogen?

A. 3    
B. 4    
C. 5    
D. 6
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...