Cho các ví dụ sau:

1. Chim sẻ ngô, khi mật độ là 1 đôi/ha thì số lượng con nở ra trong một tổ là 14, khi mật độ tăng lên 18 đôi/ha thì chỉ còn 8 con.

2. Voi châu Phi, khi mật độ quần thể bình thường thì trưởng thành ở tuổi 11 hay 12 và 4 năm đẻ một lứa; khi mật độ cao thì trưởng thành ở tuổi 18 và 7 năm mới đẻ một lứa.

3. Khi mật độ mọt bột lên cao có hiện tượng ăn lẫn nhau, giảm khả năng đẻ trứng, kéo dài thời gian phát triển của ấu trùng.

Các ví dụ trên nói lên ảnh hưởng của nhiệt độ đến đặc trưng nào của quần thể?

A.

tỉ lệ các nhóm tuổi của quần thể.

B.

khả năng chống chịu với các điều kiện sống của môi trường.

C.

mật độ và sức sinh sản của quần thể.

D.

mối quan hệ giữa các sinh vật trong quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

mật độ và sức sinh sản của quần thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...