Cho các trường hợp sau:

(1) Cổng K+và Na+cùng đóng

(2) Cổng K+mở và Na+đóng

(3) Cổng K+và Na+cùng mở

(4) Cổng K+đóng và Na+mở

Trong những trường hợp trên, trường hợp nào không đúng khi tế bào ở trạng thái nghỉ ngơi là

A.(1), (2) và (3)
B.(1), (3) và (4)
C.(1) và (2)
D.(2) và (4)
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...