Cho các thông tin sau:

Giới hạn về nhiệt độ của loài chân bụng Hiđrôbia aponensis là từ +1°C đến +60°C, của đỉa phiến là từ +0,5°C đến +24°C.

Loài chuột cát ở Đài nguyên thích hợp ở nhiệt độ từ -5°C đến +30°C.

Cá chép ở nước ta thích nghi ở nhiệt độ là +2°C đến +44°C.

Trong các loài trên loài nào có khả năng phân bố hẹp nhất?

A.

đỉa phiến.

B.

chuột cát.

C.

chân bụng Hiđrôbia aponensis.

D.

cá chép.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

đỉa phiến.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...