Cho các thông tin sau:

Giới hạn về nhiệt độ của loài chân bụng Hiđrôbia aponensis là từ +1°C đến +60°C, của đỉa phiến là từ +0,5°C đến +24°C.

Loài chuột cát ở Đài nguyên thích hợp ở nhiệt độ từ -5°C đến +30°C.

Cá chép ở nước ta thích nghi ở nhiệt độ là +2°C đến +44°C.

Trong các loài trên loài nào có khả năng phân bố hẹp nhất?

A.

đỉa phiến.

B.

chuột cát.

C.

chân bụng Hiđrôbia aponensis.

D.

cá chép.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

đỉa phiến.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...