Cho các thí nghiệm sau:

(1) Sục khí CO2 vào dung dịch Na[Al(OH)4].

(2) Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3.

(3) Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl loãng vào dung dịch Na[Al(OH)4].

Những thí nghiệm có hiện tượng giống nhau là:

A.

(1) và (2).

B.

(1) và (3). 

C.

(2) và (3).

D.

(1), (2) và (3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

(1) và (2).

Những thí nghiệm có hiện tượng giống nhau là:

- Sục khí CO2 vào dung dịch Na[Al(OH)4].

- Sục khí NH3 vào dung dịch AlCl3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...