Cho các thế điện cực chuẩn:

= −1,66 (V); = −0,76 (V); = −0,13 (V); = +0,34 (V).

Trong các pin sau đây, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?

A.

Pin Zn - Cu.

B.

Pin Pb - Cu.

C.

Pin Al - Zn.

D.

Pin Zn - Pb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Pin Zn - Cu.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...