Cho các thấu kính sau:

I.Hội tụ, tiêu cự 40cm

II.Hội tụ, tiêu cự 10cm

III.Phân kì, tiêu cự 40cm

IV. Phân kì, tiêu cự 10cm

Một học sinh dùng 4 kính đã cho để tạo nên kính thiên văn tạo nên ảnh lớn hơn. Bạn ấy sẽ chọn các thấu kính nào?

A.

I làm vật kính, II làm thị kính.

B.

I làm vật kính, III làm thị kính.

C.

II làm vật kính, III làm thị kính.

D.

II làm vật kính, IV làm thị kính.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

I làm vật kính, II làm thị kính.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...