*Cho các thấu kính có các mặt giới hạn như sau:

I. Một mặt phẳng và một mặt lồi.

II. Một mặt lồi và một mặt lõm, mặt lồi có bán kính nhỏ hơn.

III. Một mặt lồi và một mặt lõm, mặt lồi có bán kính lớn hơn.

IV. Một mặt lõm, một mặt phẳng.

Thấu kính hội tụ là các thấu kính

A.

Chỉ I.

B.

Chỉ II.

C.

I và II.

D.

I và III.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I và II.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...