Cho các sự kiện: (1) Nhà nước Cộng hòa Liên ban Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức ra đời (2) Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Âu xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân (3) Liên Xô và Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế SEV (4) Mĩ đề ra kế hoạc Mác-san nhằm giúp đỡ các nước Tây Âu Hãy sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian hình thành hai hệ thống xã hội đối lập: Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN.

A. 2, 3, 1, 4
B. 2, 4 ,3 ,1
C. 1, 2, 3, 4
D. 1, 3, 2, 4
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...