Cho các số: 5, 8, 2, 7, 9. Tính trung bình cộng các số trên trong Microsoft Excel, ta thực hiện gõ câu lệnh như thế nào trong ô tính?

A.

average(58279)

B.

=average(58279)

C.

=average(5,8,2,7,9)

D.

average(5,8,2,7,9)

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...