Cho các quặng manhetit, cacnalit, apatit, xiđerit, hematit, pirit, boxit, criolit. Tên các quặng sắt trong đó là:

A.

Manhetit, cacnalit, xiđerit, hematit.

B.

Manhetit, apatit, hematit, pirit. 

C.

Xiđerit, hematit, pirit, criolit.

D.

Manhetit, xiđerit, hematit, pirit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Manhetit, xiđerit, hematit, pirit.

Quặng cacnalit là KCl.MgCl2.6H2O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...