Cho các quặng manhetit, cacnalit, apatit, xiđerit, hematit, pirit, boxit, criolit. Tên các quặng sắt trong đó là:

A.

Manhetit, cacnalit, xiđerit, hematit.

B.

Manhetit, apatit, hematit, pirit. 

C.

Xiđerit, hematit, pirit, criolit.

D.

Manhetit, xiđerit, hematit, pirit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Manhetit, xiđerit, hematit, pirit.

Quặng cacnalit là KCl.MgCl2.6H2O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...