Cho các polime : (1) polietilen, (2) poli(metyl metacrylat), (3) polibutađien, (4) polistiren, (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là :  

A.

(1), (2), (5).

B.

(2), (5), (6).

C.

(2), (3), (6).

D.

(1), (4), (5).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(2), (5), (6).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...