Cho các polime:

(1) Polietilen.

(2) Poli (metyl metacrylat).

(3) Polibutađien.

(4) Polistiren.

(5) Poli(vinyl axetat).

(6) Tơ nilon-6,6.

Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

A.

(2), (3), (6).

B.

(2), (5), (6).

C.

(1), (4), (5).

D.

(1), (2), (5).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...