Cho các polime:

(1) Polietilen.

(2) Poli (metyl metacrylat).

(3) Polibutađien.

(4) Polistiren.

(5) Poli(vinyl axetat).

(6) Tơ nilon-6,6.

Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

A.

(2), (3), (6).

B.

(2), (5), (6).

C.

(1), (4), (5).

D.

(1), (2), (5).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(2), (5), (6).

Poli (metyl metacrylat), poli(vinyl axetat) là este và tơ nilon-6,6 là poliamit có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...