Cho các polime:

(1) Polietilen.

(2) Poli (metyl metacrylat).

(3) Polibutađien.

(4) Polistiren.

(5) Poli(vinyl axetat).

(6) Tơ nilon-6,6.

Trong các polime trên, các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là:

A.

(2), (3), (6).

B.

(2), (5), (6).

C.

(1), (4), (5).

D.

(1), (2), (5).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(2), (5), (6).

Poli (metyl metacrylat), poli(vinyl axetat) là este và tơ nilon-6,6 là poliamit có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...