Cho các phương trình phản ứng sau : (a) Trac nghiem online - cungthi.vn (b) Trac nghiem online - cungthi.vn (c) Trac nghiem online - cungthi.vn (d) Trac nghiem online - cungthi.vn (e ) Trac nghiem online - cungthi.vn Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion Trac nghiem online - cungthi.vn đóng vai trò chất oxi hóa là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...