Cho các phương trình phản ứng sau : (a) Trac nghiem online - cungthi.vn (b) Trac nghiem online - cungthi.vn (c) Trac nghiem online - cungthi.vn (d) Trac nghiem online - cungthi.vn (e ) Trac nghiem online - cungthi.vn Trong các phản ứng trên, số phản ứng mà ion Trac nghiem online - cungthi.vn đóng vai trò chất oxi hóa là

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...